Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności to dokument, który chroni prywatność odwiedzających witrynę: www.croatia-charteryacht.com
Należy się z nim zapoznać, aby dowiedzieć się, w jaki sposób CROATIA-CHARTERYACHT odnosi się do danych osobowych osób odwiedzających ich witryny. Jeśli pojawią się jakiekolwiek zmiany w ochronie danych osobowych, zostaną one niezwłocznie umieszczone na tej Polityce prywatności.

Strony CROATIA-CHARTERYACHT można przeglądać bez obowiązku podawania danych osobowych, a przeglądanie jest całkowicie bezpłatne. Jednakże, jeśli użytkownicy chcą korzystać z usług reklamowanych na stronie internetowej, CHORWACJA -CHARTERYACHT należy podać im dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, datę i miejsce urodzenia, ewentualnie kserokopie dokumentów osobistych).

Dane te są niezbędne, aby umożliwić świadczenie określonej usługi przez gościa na stronie internetowej. Chorwacja - Charteryacht działa jako mediator różnych firm, z których usług czarterowych również korzystamy. Wszystkie te dane osobowe mogą być wykorzystywane do komunikowania się z innymi firmami czarterowymi. Ponadto mogą być wykorzystywane do celów przypomnień, okazjonalnych ofert oraz różnych promocji i zmian dla użytkowników. Jeśli klienci nie chcą otrzymywać żadnych informacji prosimy nas o tym poinformować.

CHORWACJA - CHARTERYACHT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów i nie będzie wykorzystywać ich w komunikacji ze stronami trzecimi bez zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wykonania konkretnej usługi dla klienta, a także wymogów prawnych.

Serwer sieci Web z Chorwacji - CHARTERYACHT automatycznie rejestruje informacje, takie jak adres IP komputera, z którego można uzyskać dostęp do serwisów typu: przeglądarki, czas dostępu, adres strony internetowej oraz informacje o odwiedzanych witrynach www.croatia-charteryacht.com. Są one wykorzystywane do analizy strony internetowej www.croatia-charteryacht.com.
UWAGA: serwer WWW nie przechwytuje żadnych danych osobowych odwiedzających!

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia zobowiązań prawnych. Klient może w dowolnym czasie, po zakończeniu umowy, sprawdzić czy zostały usunięte jego dane osobowe bez podania przyczyny.
Oświadczenie o ochronie prywatności jest integralną częścią warunków współpracy CCY. Przed wpłaceniem zaliczki za zamówioną usługę klient musi przeczytać i zaakceptować oświadczenie o prywatności danych. Po dokonaniu przedpłaty klient potwierdza zgodę w oświadczeniu o ochronie prywatności danych.