CHORVATSKO GEOGRAF INFO

Geografická poloha
Chorvatsko se rozkládá v pevninské oblasti jihovýchodní Evropy a jeho východní území zaujímá většinu východního pobřeží Jaderského moře. Středozemní moře je dlouhodobou součástí Evropy a stalo se jejím nezaměnitelným, utvářejícím kulturním a civilizačním prvkem. To se rovněž týká Chorvatska a většiny pobřeží Jaderského moře s jeho téměř všemi ostrovy. Chorvatské horské pásmo zvané Dinarské, táhnoucí se od východních svahů Alp na severozápadě odděluje jeho přímořskou část od kontinentální, rovinaté části zvané Slavonie na východě s úrodnou Panonskou pánví, jíž protékají čtyři hlavní řeky: Dunaj, Dráva, Kupa a Sáva. Řeka Dunaj, druhá nejdelší řeka Evropy, protéká městem Vukovar na východě a tvoří součást hranice se Srbskem. Střední a jižní oblasti poblíž jadranského pobřeží se skládají z nízkých hor a zalesněných vrchovin.

Povrch
Celková rozloha Chorvatska je 56 594 km2 z toho 128 km2 tvoří vodní plocha. Je to 127. největší země na světě.

Obyvatelstvo
V Chorvatsku žije 4 284 889 obyvatel.

Národnostní složení
Většinu obyvatelstva Chorvatska tvoří Chorvaté a další nejpočetnější skupiny jsou menšiny Srbů, Bosňanů, Italů, Albánců, Romů, Maďarů, Slovinců a Čechů.

Uspořádání vlády
Vládní systém Chorvatska je parlamentní republika, kde výkonnou moc drží především premiér a vláda, zvaná Rada ministrů. Vláda je odpovědná parlamentu, který je jednokomorový a nazývá se Sabor.

Hlavní město
Hlavním městem Chorvatska je Záhřeb se 790 017 obyvateli. Záhřeb je ekonomicky, komerčně, kulturně a akademicky středem země.

Délka mořského pobřeží
Chorvatské pobřeží je dlouhé 6 278 km, z toho délka pobřežní čáry pevniny je 1 880 km a pobřežní čára ostrovů činí 4 398 km.

Počet ostrovů, ostrůvků, skal a hřebenů
Chorvatsko má celkem 1 244 ostrovů, ostrůvků a útesů. Největšími ostrovy jsou Krk a Cres. 47 ostrovů je trvale obdleno.

Nejvyšší vrchol
Dinara - 1 831 metrů nad mořem.

Podnebí
V Chorvatsku jsou tři klimatické zóny:
- mírné klimatické pásmo - nížinné oblasti v nichž převládá mírné kontinentální klima s teplotami od -2°C v zimě, +15°C až +22°C v létě
- horské oblasti - ve výškách nad 1 200 m s vydatným množstvím srážek a průměrnými teplotami od - 6°C v zimě, do +18°C v létě může být příjemným
osvěžením
- subtropické pásmo - podél pobřeží Jaderského moře, pobřežní klima s mnoha slunečními dny až 2 600 hod ročně (slunečního svitu), Vynikají suchým a horkým létem s teplotami od +22 až +26°C a mírnými a vlhkými zimami s teplotami +4 až +6°C.

Peníze
Úřední měnou v Chorvatsku je kuna (1 kuna = 100 lipa). Směna cizí měny je možná v bankách, směnárnách, poštách a v zahraničních turistických agenturách, hotelech a kempech. Platné kreditní karty (Eurocard /Mastercard, Visa, American Express a Diners) je možné uplatnit v hotelech, přístavech, restauracích a obchodech. Peníze mohou být též vyzvednuty v bankomatech.

 Velký vodopád - národní park Krka
 Modré jezero - Imotski, Dalmácie
 Lesní ostrovy - národní park Mljet
 Plachetnice na moři mezi ostrovy