Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Dokumenty, údaje a informace zveřejněné na této webové stránce mohou být použity pouze pro potřeby jednotlivých klientů, s výhradou veškerých autorských práv a vlastnických práv a práv třetích stran. CHORVATSKO - Charteryacht není zodpovědný za jakékoliv poškození, ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k této webové stránce, nebo vzniklé používáním tohoto webu a jeho obsahu nebo z důvodu nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám nebo použitím informací v nich obsažených.

Tyto dokumenty, údaje a informace zveřejněné na těchto stránkách nebo zaslané CHORVATSKO -CHARTERYACHT nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo používány v žádném případě k jakémukoli účelu bez výslovného souhlasu Chorvatsko - CHARTER YACHT, nebo užívat jakýmkoli jiným způsobem, kterým by mohl uškodit vlastníku této domény nebo jakékoliv třetí straně.

CHORVATSKO - CHARTERYACHT neodpovídá za žádné škody, ztráty nebo zranění vyplývající z výkonu nebo spotřeby požadované služby. CHORVATSKO -CHARTERYACHT odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné a následné škody, náhradu škody za účelem trestu, škody způsobené promarněním příležitostí, ztrátu příjmů nebo jakékoli jiné ztráty nebo jakékoliv jiné škody. Toto omezení zahrnuje také škody a viry, které mohou mít vliv na počítačové vybavení. Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které vlastní třetí strany, a CHORVATSKO-CHARTERYACHT nezodpovídá za soukromí webových stránek třetích stran ani je nemůže kontrolovat.