Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů je dokument, který chrání soukromí návštěvníků webu: www.croatia-charteryacht.com
Přečtěte si prosím toto prohlášení a zjistěte, jak CHORVATSKO-CHARTERYACHT nakládá s osobními informacemi návštěvníků svých webových stránek. Pokud dojde k jakýmkoli změnám v ochraně osobních údajů, budou okamžitě zveřejněny v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stránky CHORVATSKO - CHARTERYACHT si můžete prohlédnout bez jakýchkoliv povinností zanechat osobní informace a prohlížení je zcela zdarma. Nicméně, pokud návštěvníci chtějí využívat služby inzerované na webových stránkách, CHORVATSKO - CHARTERYACHT je může požádat, o uvedení některých osobních údajů (např: jméno, adresu, telefon nebo mobilní telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum a místo narození a případně fotokopie osobních dokladů).

Tato data jsou nezbytná k tomu, aby mohla být na webových stránkách objednána určitá služba, kterou zákazník požaduje. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko - Charteryacht jedná jako prostředník s různými jinými charterovými společnostmi, jejichž služby může zákazník rovněž využít, mohou všechny tyto osobní údaje slouží ke komunikaci s ostatními charterovými společnostmi být jimi použity. Tyto údaje mohou být také využity pro připomenutí nebo občasné předložení nabídek, různých výhod a změn jejich uživatelů. Pokud zákazník nepožaduje žádné oznámení, informujte nás prosím, že v budoucnu nepožadujete zaslat žádný informační materiál.

CHORVATSKO - CHARTERYACHT se zavazuje chránit osobní údaje klientů a zavazuje se nepoužívat osobní údaje klientů v komunikaci s třetími stranami bez jejich souhlasu, s výjimkou případů provedení požadované služby klientů a v případě zákonných požadavků.

Webový server z Chorvatska - CHARTERYACHT automaticky zaznamenává informace, jako například IP adresu počítače, ze kterého se přihlašujete na webové stránky, typ prohlížeče, časy přístupu, webová adresa, ze které máte přístup a informace o navštívených adresách www.croatia-charteryacht.com Tyto informace slouží k analýze webových stránek www.croatia-charteryacht.com
POZNÁMKA: Webový server neukládá žádné osobní informace návštěvníků.

Osobní údaje jsou uchovávány nejdéle po zákonem požadovanou dobu. Klient si může kdykoli po ukončení závazku e-mailem vyžádat výmaz svých osobních údajů bez uvedení důvodu. Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí obchodních podmínek CCY.
Před úhradou zálohy požadované služby musí zákazník přečíst a odsouhlasit prohlášení o ochraně osobních údajů.
Úhradou zálohy zákazník potvrzuje souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů.